EU granskar Fehmarn Bält-tunnelns offentliga finansiering

Tunneln förväntas bli cirka 19 km lång och bestå av en elektrifierad, dubbelspårig järnväg och en fyrfilig motorväg. Bild: Ramböll Danmark

Europeiska kommissionen har inlett en fördjupad undersökning om den offentliga finansieringsmodellen för Fehmarn Bält´s fasta järnvägsförbindelse. EU vill undersöka huruvida finansieringen överensstämmer med EU:s regler för statligt stöd.

År 2015 godkände kommissionen projektet, men i december 2018 annullerade EU-tribunalen detta godkännande efter överklagande från färjebolagen Scandlines och Stena Lines.

Det 8,7 miljarder euro dyra Fehmarn Bält- projektet omfattar en underjordisk tunnel mellan staden Rødby på den danska ön Lolland och Puttgarden i Tyskland.

Danmark äger och bär full risk för finansiering av tunneln. I mars röstade danska parlamentet för fullföljandet av projektet.

Europeiska investeringsbanken har kommit överens om ett lån på 200 miljoner euro för delfinansiering av projektet.

År 2016 valdes ett konsortium inklusive franska gruppen Vinci och Nederländerna BAM som så kallade prefererade budgivare för byggandet av tunneln.

- Kommissionen godkände visserligen stödåtgärder för finansieringen av länken år 2015, men EU-domstolen ogiltigförklarade detta beslut och fann att kommissionen borde ha inlett en fördjupad undersökning tidigare, förklarade EU:s konkurrenskommissionär Margrethe Vestager, med anledning av undersökningen.