Norconsult breddar tjänsteutbudet inom spår- och järnvägsteknik

Norconsult öppnar kontor i Märsta. Foto: Norconsult

För att bredda tjänsteutbudet inom spår- och järnvägsteknik i Stockholmsregionen öppnar Norconsult kontor i Märsta. Uppstarten av de nya kontoren inleds den 3 juni då två nya medarbetare inom järnväg, lågspänning och administration börjar sin anställning. I september ansluter ytterligare två medarbetare inom BAS-P, kanalisation, signal och lågspänning. 

– Våra nya medarbetare sitter på tung järnvägskompetens som blir ett viktigt tillskott till verksamheten och vår etablering på Stockholmsmarknaden, säger Mats Lithner som är utvecklingschef för järnväg på Norconsult. Vi växer i allt snabbare takt och söker därför nya kollegor som vill utvecklas med oss och arbeta med spännande uppdrag, fortsätter han.

För att möta marknadens behov samt erbjuda ett alternativ till personal som vanligtvis pendlar till och från Stockholm, tillkommer även ett kontor i Sollentuna under hösten 2019.  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning.