Trafikverket presenterar februari månads punktlighet

Bättre punktlighet i järnvägstrafiken jämfört med februari 2018. Foto: Trafikverket

Punktligheten för persontågen under februari blev 88,7 procent vilket innebär att 72 317 av 81 593 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Utfallet är 2,3 procentenheter bättre jämfört med februari 2018.

Trots en stark avslutning på månaden gjorde den besvärliga inledningen av februari att punktligheten inte återhämtade sig utan stannade under 90 procent-strecket. Den låga punktligheten i början av månaden var till stor del väderrelaterad då snö, is och kyla orsakade problem med ett flertal växlar. Då Stockholmsområdet var ett av de värst drabbade områdena blir påverkan extra stor då drygt 30 procent av samtliga persontåg i Sverige ankommer till, avgår från eller passerar någon av stationerna Stockholm Central eller Stockholm City.

Under februari ställdes 1 737 tåg in akut, vilket motsvarar 2,1 procent av antalet planerade avgångar. Det är fler än under januari, och bidrog till att samtliga tre segment visar upp ett lägre punktlighetsresultat jämfört med föregående månad. Långdistanstågen stod för den kraftigaste försämringen då segmentet backade med 4,9 procentenheter. Jämfört med februari 2018 så förbättrades däremot punktlighetsresultatet för samtliga segment, bland annat så förbättrades punktligheten för medeldistanstågen med 4,8 procentenheter.

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördag 23 februari. Av 2 149 planerade persontåg ankom 2 096 sin slutstation i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna lördag blev därmed 97,5 procent. Högst punktlighet en vardag hade fredag 15 februari då 2 993 av 3 228 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 92,7 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade måndag 4 februari. Av de 3 201 planerade persontågen ankom 2 022 slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna måndag blev därmed inte bättre än 63,2 procent. Den enskilt största orsaken var ett besvärligt väderläge med häftigt snöoväder i främst i Stockholmsområdet och längs Upplands- och Södra Norrlands-kusten.