APM Terminals tågpendlar gör ”all time high”

APM Terminals redovisar stora volymer järnvägstrafik. Foto: APM Terminals

Under både januari och februari hade vi höga volymer på järnvägen till och från APM Terminals i Göteborg, med en ökning på 19 respektive 15 procent, jämfört med året innan.

Alla våra tågpendlar hade god utlastning och flera noterade ”all time high”. Bland våra rekordtagare konstaterar vi att Vänerexpressen körde över 2 000 containrar i sin pendel till Karlstad.

- Mycket glädjande att vi har lyckats med att öka utlastningen hos befintliga kunder i januari samt att ett antal nya kunder har tillkommit i vår pendel. Med hjälpa av APM Terminals har vi kunnat sätta in extratåg under perioden för att kunna möte den ökade volymen, säger Per Kristiansson på Vänerexpressen