Planerar förstudie till tågtunnel under Lunds centrum

Planerar förstudie om tunnel genom Lunds centrum. Arkivbild

Redan till årsskiftet kan en förstudie om en tunnel för all tågtrafik genom Lunds centrum vara klar. Det rapporterar Skånska Dagbladet. Formellt beslut om riktlinjerna och tidplanen för förstudien fattas av kommunstyrelsen i april.

– Frågan har diskuterats tidigare men nu har förutsättningarna förändrats på flera sätt, säger kommunalrådet Börje Hed (FNL) till tidningen.

Bland annat har Trafikverket aktualiserat fyrspårsutbyggnad hela vägen Malmö-Hässleholm, efter nuvarande projekt som söderifrån når fram till Ringvägen i Lund. En förändring är att värdet på den mark som frigörs efter ett tunnelbygge, cirka 20 hektar, nu är betydligt högre jämfört med för tio år sedan då frågan senast utreddes.

– Tunnelkostnaden blir nog ändå högre än så, men sedan finns en rad andra positiva faktorer, som bevarade kulturvärden, borttagen barriäreffekt, ökad säkerhet och minskning av buller och stoftspridning, säger Johan Nilsson (C) till tidningen..

Förstudien ska utgå från två scenarier, antingen enbart persontåg genom tunneln eller både gods och persontåg. Tunnellängden beräknas till fyra kilometer, med start vid Ringvägen i söder, och med även godståg krävs ökad tillfartslängd i norr eftersom lutningen då måste vara lägre.