Tallinntunnel fick grönt ljus via Helsingfors av Nyland

En tunnel mellan Helsingfors och Tallinn är en seg affär. Entrepenören Peter Vesterbacka projektbolaget FinEst Bay Area Development som en arbetsgrupp för projektet redan 2016 och sedan dess har han arbetat hårt för att övertyga både finska och estniska myndigheter om att hans vision för projektet, för att inte tala om finansieringen, är rätt sätt att gå. Ny har Finlands sydligaste landskap Nyland uttalat sig för en sträcka som passerar Helsingfors och stadens järnvägsstation. Foto: FinEst Bay Area Development

Tunneln till Tallinn fick klartecken vid finländska landskapet Nylands senaste fullmäktigemöte enligt tidigare plan. Landskapsstyrelsen hade förordat en rutt som går via Järnvägsstationen i Helsingfors. Entreprenören Peter Vesterbacka har arbetat för en rutt som går via Esbo. Majoriteten av ledamöter röstade dock för en rutt som går via Helsingfors.

Mankby och Bobäck vid gränsen mellan Esbo och Kyrkslätt är dessutom möjliga orter för en ny järnvägsdepå, anser Nylands landskapsfullmäktige. 

Landskapsfullmäktigemötet återupptas i augusti.  Järnvägsdepån i Mankby och Bobäck vid gränsen mellan Esbo och Kyrkslätt blir kvar i planen efter omröstning där rösterna föll 48–23. Boende och markägare har motsatt sig projektet och anser att den skulle förstöra ett unikt natur- och kulturlandskap.

Också i andra omtvistade frågor som Malms flyplats där det planeras bostäder höll förslaget till landskapsplan.