Tågsimulatorer tränar lokförare

Green Cargo har nio tågsimulatorer, speciellt anpassade för godstrafik. Foto: Green Cargo

Den långsiktiga satsningen med att påverka säkra beteenden hos medarbetare och chefer är etablerad som en naturlig del av bolagets verksamhet. För att ytterligare förstärka kompetens och säkerhetsbeteenden hos våra förare har Green Cargo nio tågsimulatorer, speciellt anpassade för godstrafik, till hjälp som en del av bolagets interna utbildningsverksamhet.

– Genom att använda simulatorer kan vi erbjuda situationsbaserad utbildning till våra förare. De får träna på särfall, som inte går att träna på ute i verkligheten. Syftet är att skapa förståelse för hur man på bästa sätt kan hantera oplanerade saker under färd, berättar Robert Nordin, på Green Cargos produktionsskola.

Simulatorn utvecklas inom ramen för VTI:s användarforum TUFFA (Tågsimulator Utvecklingsforum För Användare) som Green Cargo är en av medlemmarna i. Användarnas behov och önskemål avgör vad som utvecklas. Även relevant forskning som genomförs av VTI kommer medlemmarna till nytta.

– Inom tågbranschen finns behov av att träna samma saker i simulatorerna. Det gör att vi samarbetar kring innehållet i och utvecklingen av simulatorerna. De simulatorer som vi använder är dock helt anpassade för godstrafik, berättar Robert.

Det är vid LUV:en, Lärande Uppföljande Verksamhet, en utbildning som all produktionspersonal ska genomgå inom en två-årscykel, som personalen får träna i simulatorerna. Vid utbildningen blir det tydligt vad deltagarna behöver träna extra på samt vad Green Cargo kan utveckla och förbättra i utbildningen.

– Idag har vi fokus på lokförare och träning av situationer för dem. Men vi kommer även tillsammans med branschen att utveckla moduler för växling, så att fler ur produktionspersonalen kan få möjlighet att träna. Och vi skulle även vilja utveckla den nuvarande ERMTS-modul som finns idag, berättar Robert.