Underhållsarbete på järnväg i östra Trelleborg

Foto: Trafikverket

Ett underhållsarbete kommer att påverka dig som bor i östra Trelleborg. Järnvägsentreprenören Strukton ska på uppdrag av Trafikverket montera staket intill järnvägen för att förhindra stenar från att nå och skada närboendes fastigheter.

Arbetet kommer att ske nattetid längs järnvägen på Roddaregatan och Kullagrundsgatan, från måndag 21 januari till fredag 25 januari mellan klockan 00-05.

För att staketet ska kunna monteras behöver vegetation och växtlighet att tas bort vilket kommer innebära störningar i form av buller och oljud för boende i närheten av järnvägen.