Sveab Järnväg byter broar i Storlien

Sveab Järnväg tar uppdrag på Storliens driftplats. Foto: Sveab

Sveab Järnväg har fått i uppdrag att byta två stålbroar inne på Storliens driftplats. Projektet innefattar nya stålkonstruktioner, nya brolager, undergjutningar samt fogning av stödmurar.

Sveab Järnväg utför bland annat plattformsarbeten, fundamenteringar för KTL-stolpar, kanalisationsarbeten, terrasseringar och samtliga arbeten inom BEST-områdena