Alstom och Bureau Veritas utvecklar innovativa lösningar för hälsosamt resande

Alstom Mastria, en lösning från Alstom Healthier Mobility ™ -portfölj, har testats i Panama citys tunnelbana. Foto: Alstom

Som svar på COVID-19 har ledande världsledande tillverkaren av rullande materiel, Alstom, börjat använda sin expertis inom innovation för att säkerställa en hälsosammare transportmiljö över hela världen genom ett samarbete med företaget Bureau Veritas.

Den globala hälsokrisen som pågår sedan början av 2020 har skapat nya utmaningar för kollektivtrafik och rörlighet över hela världen. Hälsovård och nya skyldigheter när det gäller hygien har blivit det viktigaste för alla slags persontransporter.

I dag kräver dessa förändringar att transportsystem är utrustade med antibakteriella och virucidala lösningar som är varaktiga och effektiva utan att riskera användarnas hälsa.

Alstom Healthier Mobility ™, ett initiativ utvecklat av en grupp Alstom-experter

Det handlar, enligt företaget, om ett initiativ som innebär att Alstoms experter sammanförde sina viktigaste resurser och färdigheter inom alla tekniska områden i syfte att tillhandahålla innovativa lösningar för hygien, hälsa och säkerhet.

Som svar på den extrema situationen orsakad av pandemin och för att säkerställa passagerares säkerhet koncentrerade experterna sig på att utveckla lösningar som skulle:

- bekämpa Covid-19, särskilt relaterade till mikroorganismernas förökningsmekanismer,
- vara långvariga
- inte äventyra människors hälsa
- tillgodose de specifika begränsningarna för järnvägstransporter

Alstom har, enligt ett pressmeddelande, skapat vetenskapliga partnerskap med internationellt kända organisationer och institutioner. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för Alstom att tillhandahålla en komplett, validerad uppsättning lösningar till alla sina kunder.

Alstom Healthier Mobility ™, ett initiativ som bekräftats av dess partner Bureau Veritas

För att validera och testa den vetenskapliga effektiviteten av dessa lösningar har Alstom ingått ett stort partnerskap med Bureau Veritas, världsledande player som genomför tester, inspektion och certifiering.

Enligt Alstom handlar det om samarbete med ett gemensamt mål.

- Bureau Veritas uppgift är att verifiera och bekräfta effektiviteten hos de lösningar som Alstom föreslår, för att begränsa riskerna och förbättra prestanda till förmån för alla. Våra bästa experter på området har investerat i detta innovativa projekt. Vi är mycket stolta över att vara Alstoms partner och att vara en del av initiativet Healthier Mobility ™. förklarar Nathalie Gaillard, VP Sales & Marketing på Bureau Veritas France förklarar.

- Vi har utvecklat innovativa lösningar som gör användningen av kollektivtrafiken säkrare i syfte att skydda passagerarna och för att återställa deras förtroende. Dessutom har vi samarbetat med Bureau Veritas expertis. Målsättningen är att förstärka värderingen av våra lösningar och visa deras virucidala förmåga att inaktivera eller förstöra corona-virus, des mikroorganismer och förorenande ämnen. Detta partnerskap gör det möjligt för oss att agera på ett effektivt sätt samt att tjäna morgondagens rörlighet, förklarar Véronique Andriès från Alstom Healthier Mobility ™.

Detta ska ske genom ett initiativ som stöds av en portfölj med effektiva, vetenskapligt värderade lösningar som begränsar deras inverkan på miljön och på passagerarnas hälsa och garanterar järnvägens tillförlitlighet och hållbarhet material.

Dessa lösningar har delats in i fem delar, i relation till virusets överföringssätt:

Rengöring och desinfektion
Kontaktytor
Luftbehandling och ventilation
Kontaktlösa lösningar och passagerarflöde
Referens

Ett exempel på implementering: Alstom Mastria, en lösning från Alstom Healthier Mobility ™ -portföljen, som har testats i Panama citys tunnelbana.

Som svar på de begränsningar som orsakas av aktuella hälsokrisen används denna teknik för att säkerställa att tågbeläggningen aldrig överstiger 40 procent av maximal kapacitet, vilket rekommenderas av landets hälsovårdsmyndigheter.

Mastria använder artificiell intelligens (AI) för att förse operatörer och transportmyndigheter med effektiva verktyg för hantering av passagerarflödet, vilket gör det möjligt för myndigheter att anpassa transportföretagens serviceerbjudande i realtid till de olika kraven för social distansering och för att samtidigt kunna hantera stora flöden av människor.