Irländska transportmyndigheten granskar Stor-Dublins transportstrategi

Spårvagn på väg genom Dublin, Irland. Foto: Wikimedia, kredit: Antares

Irländska National Transport Authority (NTA) publicerade nyligen ett informationsdokument som en första del av en juridisk översyn av transportstrategin för Stor-Dublin (2016-2035).

Dessutom uppmanar myndigheten allmänheten att ge uttryck åt sina åsikter och målsättningar i form av en preliminär samrådsprocess. Invånarna kan göra detta genom att fylla i ett feedbackformulär som finns på internet.

I synnerhet vill NTA inhämta kunskap om vilka allmänna prioriteringar människor har för transportstrategin. Detta kan vara hållbarhet, tillgänglighet, ekonomisk utveckling eller kritik på grund av nackdelar.

En andra större samrådsprocess kommer att äga rum i mitten av2021 efter utarbetandet av ett utkast till strategiförslag.

 - Detta samråd kommer att spela en viktig roll i planeringen av ett transportsystem som är lämpligt för våra ändamål och som fyller allmänhetens behov. Jag uppmuntrar alla att delta, läsa diskussionsdokumentet och presentera sin feedback. Det handlar om att förbättra vårt övergripande transportsystem och bestämma hur vi reser genom vår lokala miljö, hur vi tar våra barn till skolan, kör till jobbet och besöker vänner och familj förklarar transportsekreterare Eamon Ryan.

 - Nu behöver vi folkets hjälp. Vi vill höra människors åsikt om vad som bör övervägas när vi förbereder den nya transportstrategin för Stor-Dublin, sade Anne Graham, VD för NTA. 

- Nästa år kommer vi att publicera ett utkast till vår reviderade strategi. Den kommer att innehålla detaljer om alla våra förslag för regionen, investeringsplaner, prognoser, trafikmodellering etc. Vid denna tidpunkt kommer vi att bjuda in allmänheten för granskning av förslagen. På detta sätt kan vi få en uppfattning om vilka prioriteringar människor föredrar när det gäller utformningen av kollektivtrafiken i Dublinområdet, sade Graham.

NTA hoppas kunna presentera ett utkast till strategiöversikt under sommaren 2021. Ett antal studier kommer att genomföras i förväg och resultatet kommer att ingå i granskningsprocessen. Detta inkluderar:

 • Utvärdering av tunnelbanan på sträckan Terenure-Rathfarnham-Knocklyon

• Utvärdering av tunnelbanan enligt UCD-Sandyford

• Bedömning av en järnvägslinje till Navan.