Norska Flytoget siktar på att köra tåg till Kristiansand utan statligt stöd

Flytoget Oaris på järnvägsprovbanan Velim (CZ) Källa: Eget arbete Författare: Plutowiki Flytoget Oaris på järnvägsprovbanan Velim (CZ) Källa: Eget arbete Författare: Plutowiki Flytoget nya Oaris på järnvägsprovbanan Velim (CZ): Foto: Wikipedia Common, kredit: Källa: Eget arbete, Plutowiki

Flytoget har meddelat den norska järnvägsmyndigheten (Statens jernbanetilsyn, SJT) att de planerar att starta kommersiell persontrafik på sträckan Oslo-Kristiansand från december 2027. Detta skulle markera det första steget mot en ny era för norska järnvägar där operatörer kan köra tåg helt på kommersiella villkor utan ekonomiskt stöd från staten.

Denna sträcka är för närvarande en del av Trafikkpakke 1 Sør, där Go-Ahead Nordic för närvarande driver tågen enligt ett avtal med den norska järnvägsdirektionen (Jernbanedirektoratet) som innefattar en årlig ekonomisk kompensation från staten. Andra rutter inom Trafikkpakke 1 Sør inkluderar Arendal-Nelaug, Kristiansand-Stavanger och Egersund-Stavanger. När detta avtal löper ut i december 2027, och med tanke på att Norge har öppnat upp sin järnvägsmarknad för fri konkurrens genom EU:s järnvägspaket 4 som antogs nyligen, kommer andra tågoperatörer också kunna köra på denna sträcka om de så önskar, för egen räkning och risk.

Öppnar för konkurrens på järnvägen

Flytoget planerar att använda sex ombyggda Type 71-tågsätt för den nya servicen. De föreslagna avgångarna per riktning är:

  • Måndag till fredag: 7 avgångar,

  • Lördag: 3 avgångar,
  • Söndag: 5 avgångar.

Nästa steg mot kommersiell drift

Anmälan om att starta en ny kommersiell tjänst är bara det första steget för att etablera en sådan tjänst på sträckan mellan Oslo och Kristiansand utan statligt stöd. SJT kommer nu att granska planerna för att säkerställa att de inte står i konflikt med befintliga offentliga avtal. Om avtalet mellan Jernbanedirektoratet och Go-Ahead löper ut i december 2027, vilket det är tänkt, och inte förlängs, finns det inga offentliga avtal som hindrar etableringen av den nya kommersiella tjänsten.

SJT förväntas ge ett svar under senhösten 2024, och därefter kommer en process att initieras med Bane NOR för att fastställa en tidtabell för sträckan. Flytoget kommer samtidigt att fortsätta arbeta med planeringen av kundservice, rutter och anpassningar av tågens interiör för att uppfylla de nya kommersiella tjänsternas krav.

Detta tillvägagångssätt är ett viktigt led i att minska Norges beroende av statliga subventioner för järnvägstrafik och är ett steg mot en mer hållbar och konkurrenskraftig framtid för landets järnvägstransporter.

LOK-report