Helsingfors vill investera i nya metrotåg

Dessa M100 -tåg pensioneras och istället köps M400-modellen. Foto: HKL

Helsingfors stads kollektivtrafikbolag HKL förbereder sig för att köpa in 25 nya metrovagnar för att ersätta äldre modeller som närmar sig slutet av sin livslängd. Om HKL:s förslag godkänns, skulle de nya tågen börja trafikera staden omkring år 2032, med en beräknad kostnad på 250 miljoner euro.

De befintliga tågen, som tillhör M100- och M200-serierna, har tjänat staden väl men blir allt mer problematiska att underhålla. Detta beror på att de åldras och blir mer benägna att drabbas av tekniska fel vilket kan leda till förseningar och ökade underhållskostnader. För närvarande består Helsingfors flotta av 50 fyrvagnståg, varav de äldsta snart har varit i bruk i över 40 år.

Teknologiska framsteg och hållbarhet i fokus

De planerade nya tågen, av modellen M400, kommer att vara kapabla till delvis automatiserad körning. Medan tågen initialt kommer att manövreras med förarhjälp, är tanken att de så småningom ska kunna köra självständigt för avfärd och stopp, medan föraren hanterar dörrar och tar över i nödsituationer. Denna teknologi inte bara ökar effektiviteten utan även säkerheten i trafiken.

En annan betydande förbättring är att de nya tågen förväntas köra med tätare intervaller – upp till en minut snabbare än de nuvarande tågen. Detta skulle minska väntetiderna och förbättra pendlarupplevelsen för Helsingfors invånare. Dessutom är det tänkt att de nya tågen ska vara tystare, vilket bidrar till en mer behaglig resa.

HKL har redan initierat diskussioner med sex potentiella leverantörer och enligt Heikkilä, som är kalustopalvelupäällikkö på Kaupunkiliikenne Oy, är detta en bra siffra som bådar för konkurrenskraftiga bud. Dock är det en viss risk att man inte får tillräckligt med erbjudanden eller att projektet överstiger budgeten.

Beslut väntar på godkännande

HKL:s förslag har överlämnats till stadens ledning för vidare granskning. Den slutliga godkännandeprocessen, som involverar både stadshuset och stadens fullmäktige, förväntas bli slutförd under senhösten. Denna investering är avgörande för Helsingfors framtida kollektivtrafik och dess förmåga att möta en ökande efterfrågan med modern och effektiv service.

Källor: HKL / Helsingin Sanomat