Svenska Strainlabs blir en del av Vosslohs plattform

Den lösning Strainlabs erbjuder baseras på smarta skruvar som regelbundet sänder ut signaler med information om vilket tillstånd de har. Signalerna skickas sedan till en molnlösning, Strainlabs analytics, där informationen analyseras. Det gör att det går att samtidigt ha koll på tusentals kritiska skruvar, skruvförband och därmed växlar som behöver övervakas. Foto: Strainlabs

Svenska Strainlabs har valts ut som en nyckelaktör på Vossloh connect, en världsledande plattform för att främja digitaliseringen av järnvägsindustrin. Deras smarta skruvar möjliggör avläsning och övervakning av kritisk infrastruktur på avstånd, och intresset från flera tågoperatörer och myndigheter vittnar om dess potential.

Vossloh, en ledande global leverantör av järnvägsinfrastruktur, driver Vossloh connect-initiativet för att samla innovativa lösningar för att digitalisera järnvägsindustrin. Syftet är att underlätta för tågoperatörer och infrastrukturansvariga att hitta digitala verktyg som förbättrar systemens tillförlitlighet, ökar rälsutnyttjandet och minskar risken för olyckor.

Strainlabs har blivit utvalt som en av tio lösningar på Vossloh connect, vilket markerar en stor framgång för företaget. Deras bidrag fokuserar främst på att övervaka växlar, en kritisk del av järnvägssystemet som fortfarande kontrolleras manuellt. Genom att implementera företagets teknologi kan potentiella växelfel upptäckas i förväg, vilket minskar risken för trafikstörningar och olyckor.

Det svenska företagets lösning bygger på smarta skruvar som kontinuerligt sänder data om sitt tillstånd till en molnbaserad plattform för analys. Denna teknik gör det möjligt att effektivt övervaka tusentals skruvar och växlar samtidigt. Genom att analysera parametrar som förspänning, temperatur och signalstyrka kan systemet upptäcka avvikelser och utfärda varningar vid behov, vilket minskar risken för driftsstopp och underlättar underhållsarbetet.

Strainlabs bidrar därmed inte bara till att förbättra säkerheten och tillförlitligheten i järnvägssystemet utan även till att effektivisera underhållsprocessen. Deras teknologi representerar en betydande framsteg inom digitaliseringen av järnvägsindustrin och har potential att göra tågresor säkrare och mer pålitliga globalt sett.

– För oss är det här redan en succé. Vi har kontakt med ett tiotal aktörer som har visat allvarligt intresse. Vi pratar med bland andra danska DSB, SL och Trafikverket och vi genomför redan två testprojekt vid växlar i Södertälje respektive Kiruna, säger Csaba Madru.

b
Csaba Madru. Foto: Strainlabs