Norconsult får uppdrag att modernisera Trondheims historiska spårväg

LHB-vagn 93 på Gråkallbanan i Trondheim (Norge) vid den stadsnära ändhållplatsen St. Olavs Gate. Wikipedia Common, kredit: Markus Giger

Trøndelag fylkeskommune i Norge har anlitat Norconsult för att genomföra en omfattande modernisering av Gråkallbanen, Trondheims historiska spårvägslinje. Detta uppdrag omfattar införskaffning av nya fordon, utbyggnad av infrastrukturen samt byggnation av ett nytt depå och en ny verkstad. Målet är att projektet ska vara färdigställt och fullt fungerande till år 2029.

Gråkallbanen, som sträcker sig 8,8 kilometer från stadskärnan till det populära utflyktsmålet Lian, är idag en viktig del av Trondheims kollektivtrafik. Majoriteten av denna meterspåriga bana är enkelspårig, förutom i stadskärnan där den är dubbelspårig. Efter år av trafiktillväxt används banan flitigt av pendlare, skolbarn, fritidsresenärer och turister. Det finns även planer på att återställa den angränsande linjen till järnvägsstationen, vilket är en nödvändig åtgärd som ännu inte beslutats.

Historisk bakgrund

Trondheims spårväg, ofta kallad ”Trikken”, har en rik historia som sträcker sig tillbaka till 1901 då staden blev den första i Norge att införa spårvagnstrafik. Det ursprungliga nätverket, som till största delen bestod av egna spår utanför stadskärnan, upplevde sin största utsträckning fram till 1988. En stor brand 1956 i vagnhallen Dalsenget orsakade betydande skador på fordonsparken. Efter flera nedläggningar och protester från allmänheten återupptogs driften 1990 under namnet Gråkallbanen, men med endast minimalt underhåll.

Om Norconsult

Norconsult är ett ledande multidisciplinärt rådgivningsföretag i Norden, känt för sin expertis inom teknik, design och hållbarhet. Företaget arbetar med projekt inom infrastruktur, bygg och fastighet samt industri och energi, och är involverat i allt från små unika projekt till stora, komplext integrerade uppdrag.

Framtid och potential

Med det pågående moderniseringsprojektet, som hanteras av Norconsult, förväntas Gråkallbanen inte bara förbättra sin service och kapacitet utan också bidra till Trondheims övergripande hållbarhetsmål. Detta projekt illustrerar hur historisk infrastruktur kan anpassas till moderna behov och miljömässiga krav, samtidigt som det kulturella arvet bevaras för framtida generationer.

Källa: Norconsult

 

 

 

 

4