Green Cargo överklagar arbetsmiljöverkets förbud

Tåg från Green Cargo i Hallsberg. Foto: AleWi/Wikimedia Commons

Enligt Sekotidningen har överklagar Green Cargo Arbetsmiljöverkets förbud mot riskabelt arbetssätt och varnar för stora leveransproblem. På trettionio platser hotas nu godstrafiken av stopp.

Logistikföretaget har överklagat Arbetsmiljöverkets beslut om att förbjuda ett farligt arbetssätt där personal åker på fotsteg utanpå järnvägsvagnar. Förbudet, som träder i kraft den 2 september, kan resultera i 15 miljoner kronor i vite om överträdelser sker. De begär att förbudet ska upphävas eller åtminstone skjutas upp tills en domstolsprövning är genomförd, rapporterar Sekotidningen.

Samhällskritiska tjänster kan påverkas

Green Cargo uppger att beslutet akut behöver inhiberas, annars tvingas företaget informera sina kunder om att man inte kan uppfylla sina åtaganden. Företaget framhåller att det finns 39 geografiska platser där fotstegsåkning är nödvändig för att godstrafiken ska kunna fortgå.

Logistikföretaget varnar för att samhällsviktiga tjänster som postutdelning kan drabbas om förbudet genomförs. Dessutom riskerar ökad lastbilstrafik att påverka miljön negativt och orsaka fler olyckor på vägarna. Företaget betonar att olyckor är vanligare i vägtrafik och att en övergång från järnväg till väg skulle ha negativa miljökonsekvenser, skriver Sekotidningen.

Åkning på fotsteg sker främst vid växlingsarbete när vagnar förflyttas långsamt för att kopplas och lastas om. En person står då ofta på ett fotsteg för att hålla uppsikt, särskilt vid backning av vagnar.

Säkerhetsåtgärder och kamerövervakning

De framhåller att man har infört flera säkerhetsåtgärder, som förbud mot att stå på fotsteg vid färd över obevakade plankorsningar. Ytterligare åtgärder, som kamerövervakning för att minska riskerna, är under utveckling och förväntas kunna minska riskerna med upp till nittiosju procent. Där kameror inte kan användas vill företaget införa säkerhetsselar för personal på fotsteg.

Företaget anser att Arbetsmiljöverket inte har beaktat de redan vidtagna säkerhetsåtgärderna i sitt beslut. Enhetschefen på Arbetsmiljöverket, Ulrika Scholander, har tidigare sagt att myndigheten ändå vill ha ett förbud för att säkerställa att det farliga arbetssättet upphör.

Kritik mot snedvriden konkurrens

Enligt Sekotidningen kritiserar Green Cargo också att förbudet endast riktas mot dem, trots att fotstegsåkning förekommer hos flera andra företag. Enligt företaget snedvrider detta konkurrensen kraftigt. Arbetsmiljöverket svarar att man kan lägga förbud på ett företag åt gången men överväger att förbjuda arbetssättet även hos andra bolag.

Bolaget efterlyser mer tid för att genomföra de nödvändiga förändringarna på ett säkert sätt. Green Cargo vill i nuläget inte kommentera sitt överklagande ytterligare.

Artikeln har tidigare publicerats i tidningen Arbetet, som ingår i LO Mediehus tillsammans med Sekotidningen och flera andra titlar.

Källa: Sekotidningen