Coop tilldelas Eskilstuna kommuns miljöpris

Tåg i Eskilstuna. Foto: Coop Sverige

Eskilstuna kommun fortsätter att hedra insatser som främjar miljön genom att årligen dela ut ett miljöpris. Årets mottagare är Coop för deras nyligen invigda varuterminal i Eskilstuna och deras satsningar på tågtransporter. Priset överlämnades i samband med Världsmiljödagen.

Inrikes transporter står för en betydande del av Sveriges totala klimatutsläpp, ungefär en tredjedel enligt Naturvårdsverket. 

– Vi är glada och stolta över att Eskilstuna kommun uppmärksammar vårt långsiktiga arbete för att minska vår klimatpåverkan. Coop-tåget är stommen i vår logistik och i Eskilstuna har vi fått möjligheten att köra det eldrivna tåget hela vägen fram till av- och pålastning av varor. Nu fortsätter vårt arbete mot fossilfria transporter till 2030, säger Peter Rosendahl, transportchef Coop Logistik. 

Motivering till årets pristagare: 

”Med sin nya högautomatiserade varuterminal och hållbara logistiklösningar med tåg in i terminalen i Eskilstuna logistikpark, visar Coop Logistik ett helhjärtat engagemang för att sänka sin klimatpåverkan. Coop Logistik är föregångare inom hållbara transporter och har genom mod och vilja arbetat och investerat i klimatlösningar som årligen sparar omkring 17 000 lastbilstransporter, vilket motsvarar 9 600 ton koldioxid.” 

Prisutdelning och välgörenhet

Priset delades ut den 5 juni i samband med Världsmiljödagen. Ulf Axelsson, chef för Coops terminal, tog emot priset i Eskilstuna. Dagligvarukedjan har beslutat att skänka prissumman på 10 000 kronor till insatser som arbetar för en bättre miljö.

b
Ulf Axelsson, terminalchef Coop Logistik tar emot Eskilstuna kommuns miljöpris. Fotograf: Eskilstuna kommun