Alstom levererar 54 spårvagnar till ny linje mellan Haifa och Nazareth

När linjen är färdigställd kommer den att drivas och underhållas under en period av 21 år genom ett joint venture mellan Electra Afikim, Minrav och Alstom. Den 41 kilometer långa banan med 20 stopp förväntas hantera upp till 120 000 passagerare dagligen. Bild: Yinon Consultation

Alstom, en ledande aktör inom järnvägsinfrastruktur, har tillkännagivit att de kommer att leverera och underhålla en flotta bestående av 54 Citadis lättspårvagnar (LRVs) för den nya 41 kilometer långa banan för spårvagnar mellan Haifa och Nazareth i Israel. Denna åtgärd är en del av ett större projekt, där Alstom tillsammans med Electra och Minrav bildar ett konsortium som ansvarar för att designa, finansiera, bygga, driva och underhålla ljusbanan.

Projektets värde och omfattning

Projektet uppgår till en kostnad av ungefär en miljard euro, där Alstoms del av kontraktet överstiger 700 miljoner euro. Detta inkluderar ett underhållskontrakt värt 140 miljoner euro. Det finansiella avslutet för Alstoms del förväntas bokföras under första halvåret 2025-26.

Uppgifter och ansvarsområden inom projektet

Design och byggnation av de civila arbetena kommer att utföras av Electra och Minrav. Alstoms ansvar omfattar inte bara leveransen av spårvagnsflottan utan även design, ingenjörskunskap, tillhandahållande, integration, testning och driftsättning av ljusbanesystemet. Detta inkluderar arbete såsom spårarbete, elektrifiering, kraftförsörjning, signalering, kommunikationssystem och depåutrustning.

Alstoms tidigare engagemang i Israel

Alstom har varit aktiv i Israel i flera år och har deltagit i andra stora infrastrukturprojekt, inklusive leverans och underhåll av spårvagnar till Jerusalems spårvägssystem och olika moderniseringsprojekt för Israels järnvägsnät. Deras engagemang stärker regionens transportinfrastruktur och bidrar till en mer hållbar stadsutveckling.

Projektet mellan Haifa och Nazareth markerar ett viktigt steg i utvecklingen av Israels kollektivtrafik och kommer att vara en betydande tillväxtmotor för norra regionen, vilket stärker både den lokala ekonomin och tillgången till effektiv offentlig transport.

Källa: Alstom