Vossloh förvärvar Scandinavian Track Group

Det strategiska förvärvet innebär att positionen på den skandinaviska marknaden stärks. Foto: Stina Wickenberg

Scandinavian Track Group (STG) går samman med Vossloh-gruppen genom förvärvet av STG av Vossloh Rail Services Scandinavia (VRSS). Ett avtal undertecknades nyligen mellan STG och deras långvariga affärspartner VRSS gällande ett samarbete på den skandinaviska marknaden som sträcker sig över många år.

För STG innebär köpet att de blir en del av en världsledande aktör inom spårteknik. Denna aktör utmärks av djup branschkunskap, ekonomisk stabilitet och omfattande möjligheter att fortsätta framgångsrikt utveckla sin verksamhet.

”Att vi nu blir en del av Vossloh, en nära samarbetspartner till oss här i Skandinavien, skapar mycket stora möjligheter för oss och vår fortsatta utveckling. Vi får helt nya möjligheter att utveckla våra tjänster ännu bättre leveranser till våra nuvarande och framtida kunder.” säger Glenn Gustavsson, VD Scandinavian Track Group AB.

Det strategiska förvärvet innebär för VRSS att de stärker sin närvaro på den skandinaviska marknaden. 

”STG är ett strategisk viktigt förvärv för Vossloh-gruppen och STG:s breda portfölj av tjänster med fokus på den snabbt växande och strategiskt viktiga svenska järnvägsinfrastrukturmarknaden. STG kommer fortsatt leverera samma tjänster som idag, men kommer också tillsammans med VRSS erbjuda ett utökat serviceutbud till gamla och nya kunder. Förvärvet är en plattform för utveckling och expansion i Skandinavien och vidare internationellt. Vi har haft ett nära samarbete och intresse för STG under flera år, och jag är enormt glad för att VRSS nu förvärvar STG, och ser fram emot att vidareutveckla vårt gemensamma erbjudande”, säger Maggie Ambrosini-Hagelkvist, VD Vossloh Rail Services Scandinavia.

"STG passar perfekt till vår portfölj, erbjuder många synergier och stärker vår position på den innovativa svenska, och på lång sikt skandinaviska, marknaden. Förvärvet följer vår one-stopshop-strategi, där vi erbjuder våra kunder skräddarsydda lösningar från alla divisioner. På detta sätt kan vi utnyttja våra styrkor ytterligare, särskilja oss från konkurrenterna och erbjuda våra kunder ett stort mervärde genom ytterligare tjänster från en ny medlem i Vossloh-familjen", säger Oliver Schuster, CEO för Vossloh AG.

Förvärvet beräknas vara genomfört i mitten av 2024 och är villkorat av godkännande av affären av Konkurrensverket och Inspektionen för strategiska produkter (ISP).