Köpenhamns S-bane firar 90 år med toppmodern teknik

Dansk S-banetåg i Köpenhamn. Foto: Wikipedia Common, kredit: Kevin.B

Köpenhamns S-bane, danska huvudstadens livsnerv i kollektivtrafiken, har nyligen firat 90 år av drift. Sedan invigningen 1934 har S-banen utvecklats till en av världens mest punktliga stadstrafiksystem.

Den 3 april 1934 välkomnades de första passagerarna ombord på huvudstadens nyaste tillskott till kollektivtrafiken. Startsträckan gick från Klampenborg via Hellerup och Vanløse till Frederiksberg. Med åren har fler linjer och stationer tillkommit och idag täcker S-banen hela huvudstadsområdet.

Huvudstadens pulsåder är i sitt livs form

Banedanmark, som sedan 1997 ansvarar för trafikavviklingen samt underhåll och utveckling av infrastrukturen, är stolta över S-banens kondition vid en så pass hög ålder.

– Det är sällsynt att finna en 90-åring i bättre form än S-banen. Tack vare S-banen förflyttas årligen cirka 120 miljoner passagerare till arbetet, skolan, besök och mycket mer. Banen är ett vitalt och effektivt transportsystem, som verkligen är en livsnerv i huvudstadsområdet, säger Peter Svendsen, trafikdirektör på Banedanmark.

En dag med fri åkning firar jubileet

DSB, som driver S-tågen, firar också denna milstolpe genom att erbjuda gratis resor med S-tåget lördagen den 6 april.

– Vi välkomnar alla att åka med S-tåget. S-tågen har alltid varit elektriska och har nyligen uppgraderats med nya signaler som säkrat rekordhög punktlighet och tillförlitlighet. Resten av järnvägsnätet genomgår för närvarande en modernisering av spår och signaler, vilket kan vara utmanande för våra resenärer, men S-tågen visar dagligen vilken förbättring denna förnyelse medför, säger Flemming Jensen, VD på DSB.

Under årens lopp har både tåg och infrastruktur utvecklats avsevärt. Ett betydande framsteg gjordes när Banedanmark 2022 slutförde implementeringen av ett nytt digitalt signalsystem för hela S-banenätet. Det nya systemet ersatte det gamla analoga och har bidragit till att lyfta punktligheten till en av de högsta i världen. Under 2024 anlände 96,9 procent av tågen i tid, och av de förseningar som förekommit har Banedanmark och det nya signalsystemet endast varit ansvariga för 0,8 procent.

– S-banen var redan en väl fungerande stadstrafik men de gamla säkerhetssystemen var utslitna och orsakade en del fel som ledde till förseningar. Med det nya signalsystemet har punktligheten förbättrats ytterligare. Det möjliggör tätare tågtrafik och mer effektiv samt säker trafikavvikling, avslutar Peter Svendsen.

Källa: DSB