HS2 når en milstolpe i konstruktionen av Storbritanniens längsta järnvägsviadukt

Viadukten, som är belägen nära Aylesbury i Buckinghamshire, är ett av de mest tekniskt utmanande byggprojekten i HS2:s historia. Foto: HS2

Konstruktionen av Thame Valley-viadukten, en del av det brittiska höghastighetsprojektet HS2, har nått halvvägs. Projektet utmärker sig inte bara genom sin storlek utan även genom innovativa tillverkningsmetoder. Viadukten, som sträcker sig över floden Thames slättland, representerar en ny era inom byggteknik med särskilt fokus på miljövänliga lösningar.

Viaduktens totala längd uppgår till 880 meter och den förväntas spela en stor roll i förbättringen av transportförbindelserna mellan London och Birmingham. Projektet, som är budgeterat till 64 miljoner euro, innefattar konstruktionen av ett dubbelspår enligt europeisk standard.

Thame Valley Viaduct beam installation January 2024

Balkarna säkras genom en ny metod ände mot ände utan att betong behöver gjutas på plats. Foto: HS2

 

– Vi har kommit till den aktiva fasen i konstruktionen och i dagens geopolitiska läge är integrationen av Litauens och hela Baltstaternas järnvägsnät med det västerländska transportsystemet av yttersta vikt, förklarar Marius Skuodis, Litauens transport- och kommunikationsminister.

Miljöfokus och effektivitet i framkant

Det som särskiljer Thame Valley-viadukten är dess tillverkningsprocess. I stället för att använda flera smalare balkar för varje spann, har man valt att använda två större ihåliga U-formade balkar per spann. Dessa balkar och nästan alla av viaduktens pelare tillverkas nästan 140 kilometer bort, i en fabrik på Isle of Grain i Kent.

Denna metod, som är inspirerad av viadukter på det spanska höghastighetsnätverket, gör att balkarna kan säkras ände mot ände utan att betong behöver gjutas på plats. Detta minskar inte bara användningen av koldioxidintensiv betong och stål i strukturen – vilket minskar dess koldioxidavtryck med omkring en tredjedel – utan även antalet lastbilar som behövs för att transportera material till byggplatsen, vilket minskar störningar för samhället.

Utmaningar och nästa steg

Trots framstegen medför projektet också stora utmaningar, inte minst på grund av dess omfattning och tekniska komplexitet. Nästa steg i processen är att bygga större versioner av viadukten, inklusive blad som mäter 60 och 80 meter.

Projektet är ett viktigt steg för både regionen och för infrastrukturprojekt globalt, där man eftersträvar att minska miljöpåverkan samtidigt som man ökar effektiviteten i byggprocesser. HS2-projektet, med dess innovativa tillvägagångssätt och miljöfokus, är inställt på att förändra landskapet för järnvägsbyggnation inte bara i Storbritannien utan globalt.

Källa: Höghastighetsprojektet HS2