Spårbyte av Skellefte- och Pitebanan etapp 2

Förbättringsprojekt längs sträckorna Piteå-Älvsbyn och Skellefteå-Bastuträsk. Foto: irina iriser/unsplash

Trafikverket genomför nu produktionsplanering inför årets spårbyte av Pite- och Skelleftebanans järnväg. Detta görs för att skicket är dåligt på vissa av sträckorna. Efter bytet ska sträckorna bli mer driftsäkra och lättare att underhålla.

Järnvägen mellan Piteå och Älvsbyn samt mellan Skellefteå och Bastuträsk är delvis i dåligt skick. Järnvägssträckorna är viktiga för näringslivet eftersom de används för att transportera gods till och från Övre Norrland, till exempel kopparslig, rundvirke, sågade trävaror och pappersrullar.

Trafikverket byter ut spår, träslipers mot betongslipers och ny räl läggs. Längs hela sträckan ska ballasten (krossad sten) renas. 

Spårbytet är uppdelat i två etapper. På första etappen har spårbytet utförts längs Innatill och Arnemark samt mellan Gråberg och Myckle. Andra etappen genomförs under 2024 då spår byts längs resterande sträckor. 

Källa: Trafikverket