Ballastbyte med Railcares "pit stop" i Västmanland

Spåret som svänger till höger är spåret mot Kvicksund och Kolbäck, 2011. Foto: MagnusA/Wikimedia Commons

Railcare genomför ett stort projekt på uppdrag av Trafikverket på sträckorna Västerås-Ålsäng och Kolbäck-Eskilstuna. Inom ramen för projektet kommer ballastbyte att utföras på sammanlagt 24 broar och 18 växlar, där Railcare utför arbetet med sina egna maskiner och personal.

"Tack vare ramavtalet har vi kunnat involvera Railcare tidigt i planeringen. På så sätt kan de få rätt förutsättningar och möjligheter att lösa större delen av arbetet på egen hand", säger Johan Paby Söderkvist, projektledare på Trafikverket Investering.

Ballastbyteprojektet är förberedande arbete inför ett spårbyte som ska utföras 2025 och 2026. Genom att slutföra arbetet med broar och växlar nu kommer det större spårbytet också att flyta bättre. Projektet förväntas vara avslutat i maj, då totalt 24 broar och 18 växlar kommer ha fått ny ballast, vilket ökar stabiliteten och tillförlitligheten på spåret.

"Det här projektet har visat vår förmåga att utföra effektiv järnvägsunderhåll. Från den noggranna planeringsfasen, där vi lade grunden i nära samarbete med alla inblandade parter. Till utförandet där innovativa maskiner och dedikerad personal levererade resultatet", säger Daniel Bolin, driftchef för Railcares entreprenadverksamhet.

Flera operationer utförs samtidigt

Railcares vakuummaskiner används för att gräva upp den befintliga ballasten, följt av materialvagnar som fyller spåret med ny ballast. Spåralinjering utförs sedan av Infranord, som är underentreprenören. Allt arbete utförs vid tider när inga tåg går, vilket innebär att trafiken påverkas i mindre utsträckning.

"Fördelen med den metod som används av Railcare är att det blir lite som en löpande band, och genom att utföra flera steg samtidigt sparar vi tid. Tack vare vakuumtekniken behöver vi inte ta bort spåret. Vi undviker också risken för skador och kan inspektera och bedöma skicket på broarna", säger Johan Paby Söderkvist.

Återanvändning av makadam

En annan framgångsfaktor i projekten har varit återanvändningen av makadam, där 80procent av materialet återanvänds. Screening av makadam är ett effektivt sätt att använda material som annars skulle slängas bort. Processen möjliggör att undermåligt material filtreras ut, vilket lämnar högkvalitativ ballast.

"Återanvändning av makadam är inte en vanlig praxis på grund av de stora volymerna och logistiken som är involverad. I det här projektet har vi dock lyckats planera en praktisk genomföring, vilket sparar resurser och minskar projektets miljöavtryck", säger Daniel Bolin och avslutar:

"Samarbetet och planeringen tillsammans med Trafikverket och andra parter har fungerat mycket bra, både på och vid sidan av spåret, vilket har inneburit att projektet har fortskridit enligt plan".