Siemens levererar Brightlines höghastighetståg mellan Las Vegas och Kalifornien

Siemens kommer att introducera de nya AP220-tågen, vilka representerar en ny generation av innovativ höghastighetsteknologi anpassad för den amerikanska marknaden. Foto: Siemens Mobility

Brightline West, ett ambitiöst höghastighetsprojekt som ska förbinda Las Vegas med södra Kalifornien, har valt Siemens Mobility som den föredragna leverantören för att tillverka samtliga tågset.

Projektet, som annonserades nyligen, omfattar en order på tio tåg av typen American Pioneer 220 (AP 220), vilka ska produceras, levereras och testas i Nevada. Dessa tåg är centrala för Brightlines mål att inleda trafik år 2028.

Beslut efter omfattande utvärderingsprocess

Valet av Siemens följde efter en flerårig, konkurrensutsatt upphandlingsprocess bland flera globala aktörer. Urvalet grundades på kriterier såsom pris, tillverkningsschema, tågens prestanda inklusive hastighet och restid, överensstämmelse med ADA-standarder (Americans with Disabilities Act), passagerarkomfort och total kapacitet. Även framtida samverkan med California High-Speed Rail-projektet vägdes in. Tågen ska tillverkas enligt de amerikanska "Buy America"-kraven.

30-årigt underhållsavtal inkluderat

Kontraktet inkluderar också ett 30-årigt underhållsavtal, som kommer att genomföras i Brightline Wests anläggning i Sloan, Nevada. Här kommer personalen att utföra dagligt underhåll samt längre överhalningar och reparationer, vilket skapar varaktiga, välavlönade jobb inom tågunderhåll.

Teknologisk innovation och industriellt nyskapande

Siemens lanserar helt nya tåg som bygger på den beprövade Velaro-plattformen, som används i Europa, men med ny teknik för den amerikanska leverantörskedjan. Michael Reininger, VD för Brightline, uttryckte entusiasm över att definiera om tågresandet i USA, likt vad som tidigare gjorts med Brightline Florida. Marc Buncher, VD för Siemens Mobility North America, betonade att detta initiativ bygger vidare på fyra decenniers erfarenhet av tågproduktion i USA.

Snabba fakta om AP220

AP220 är designade för en hastighet upp till 220 miles per timme och erbjuder exceptionell komfort och tillgänglighet, överträffande ADA-kraven. Tågen, som kommer att vara sju delar långa, rymmer mellan 434 och 450 passagerare och beräknas kunna köra sträckan på under två timmar.

Framstegen med Brightline West

Den första spadtagningen för Brightline West ägde rum den 22 april 2024. Projektet, som sträcker sig över 218 miles längs I-15, finansieras delvis med 3 miljarder dollar från president Bidens infrastrukturlag, medan resterande finansiering säkras privat. Projektet syftar till att förbinda städer som är för nära för flyg men för långt för bilresor och kommer att ha stationer i Las Vegas, Nevada samt Victor Valley, Hesperia och Rancho Cucamonga, Kalifornien.

Källa: Siemens Mobility