Landskrona station förbättras

Landskrona station 2021. Foto: Maria Eklind/Wikimedia Commons

För att öka tillgängligheten vid stationen i Landskrona kommer Trafikverket att höja standarden på hissarna genom att bygga om hisschakten för att installera större hissar.

Under ombyggnadsperioden kommer hissen som betjänar spår 1 och 2, att vara ur bruk från vecka 24 (10 juni). Kort därefter kommer även hissen på västra sidan till spår 3 att stängas av. Båda hissarna kommer att vara ur drift tills de nya, förbättrade hissarna är installerade. 

Även om användningen av trapphissar kan vara besvärlig, ses detta som den bästa lösningen för att undvika avstängning av flera spår eller omdirigering av tågtrafiken, vilket skulle kunna leda till inställda eller försenade tåg. 

Arbetet inleds den 27 maj och förväntas vara klart vid slutet av oktober detta år.

Källa: Trafikverket