Ökad nöjdhet inom transportsektorn - MTRX får guldplats bland tågbolagen

Nya X2000-tåget från SJ och X74 från MTRX på Göteborgs centralstation. Foto: Wikimedia Commons

Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har kundnöjdheten inom persontransportsektorn ökat för nittonde året i rad, vilket inkluderar tåg, bussar och flyg.

Efter en tumultartad period med strejker och tekniska problem visar den senaste rapporten för 2024 på positiva tendenser. Kundnöjdheten i branschen har ökat med 2 enheter till 68,3, men det finns fortfarande betydande skillnader mellan olika aktörer, rapporterar SKI.

Även om vissa aktörer har förbättrat sina betyg i kundnöjdhet, kvarstår de stora variationerna mellan dem. Bland de aktörer som fortsätter att få höga betyg, som tidigare år, är MTRX och Vy bus4you de främsta. Deras kunder är mest nöjda, trots vissa förändringar i årets rangordning.

Det är värt att notera att flera aktörer får betyg över 75, vilket indikerar en hög grad av kundnöjdhet. Å andra sidan når några aktörer betyg under 60, vilket markerar missnöje bland deras kunder. Bland dem återfinns SJ och Mälartåg, som ligger betydligt lägre än gränsen för tillfredsställelse.

Hög servicenivå spelar roll

I många andra SKI-studier lyfts betydelsen av hög servicenivå fram, men inom persontransportsektorn är det kvaliteten på grundläggande tjänster och punktlighet som är avgörande för kundnöjdheten. För de bästa aktörerna, som MTRX och Vy bus4you, spelar servicenivån en betydande roll för att förbättra prisvärdheten och därmed kundnöjdheten, visar undersökningen.

Förseningarna - fortfarande ett stort problem

Trots en allmän förbättring i kundnöjdhet finns det fortfarande utmaningar, särskilt när det gäller hantering av förseningar och kommunikation kring dessa händelser. Effektiv hantering av förseningar är avgörande för att behålla kundernas förtroende och lojalitet.

Hållbarheten är en outnyttjad möjlighet

SKI:s undersökning visar också att det finns en outnyttjad möjlighet inom hållbarhetsområdet. Kundens bristande insikt om företagens hållbarhetsarbete pekar på behovet av att förbättra basleveransen inom branschen för att öka kundnöjdheten genom ett större fokus på hållbarhetsfrågor.

Källa: SKI