Uppsala kommun ogillar Trafikverkets namnförslag

Uppsala Östra järnvägsstation. Foto: Wikimedia Commons

Uppsala kommun motsätter sig Trafikverkets förslag till namn för den kommande tågstationen i de sydöstra delarna av Uppsala, skriver Upsala Nya Tidning.

Trafikverket föreslår att den blivande stationen ska namnges Bergsbrunna, vilket möter motstånd från kommunen. Kommunen betonar vikten av att behålla kopplingen till den befintliga staden och föreslår alternativa namn såsom "Uppsala södra station" eller "Uppsala Bergsbrunna", enligt Upsala Nya Tidning.

Enligt Trafikverket är namnet "Uppsala södra" olämpligt eftersom det riskerar att vara vilseledande på grund av de obebyggda områdena mellan Sävja/Bergsbrunna och centrala Uppsala. Kommunen understryker emellertid att den nya stationen inte ligger i Bergsbrunna och att namnet kan skapa förvirring.

Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande, poängterar vikten av att namnet på den nya stationen kopplas till resten av staden. Han framhåller också att namnet bör spegla att det inte enbart är ett pendeltågsstopp utan en fullvärdig järnvägsstation i en av Sveriges största städer, enligt Upsala Nya Tidning.