RMD får Brasiliansk order på sensorer - premiär för tekniken i Sydamerika

Luz Station, Sao Paulo. Foto: Wikimedia Commons

Railway Metrics and Dynamics ska införa företagets system för analys och övervakning av tåg, infrastruktur och spåravvikelsesdetektering i Brasilien. Detta markerar den första implementeringen av en sådan teknik i Sydamerika, vilket ger företaget chansen att presentera sin plattform för järnvägskunder på den sydamerikanska marknaden. 

Det svenska teknikbolaget har fått en order på ett omfattande ”Proof-of-concept”
– en demonstrationsimplementering av bolagets plattform för analys och övervakning av tåg, infrastruktur och urspårningar i Brasilien.

Bolagets sensorsystem övervakar kontinuerligt alla rörelser och avvikelser i realtid, vilket möjliggör analys av spårförhållanden, spårgeometriändringar, tillståndet för allt rullande material inklusive hjul, GPS-spårning, omedelbar urspårningsdetektion och mycket mer. Att mäta och analysera fordonets interaktion med infrastrukturen i realtid representerar banbrytande teknik på denna marknad.

Ferrovia Brasileira, Brasiliens järnvägssystem, utgör en central del av landets transportinfrastruktur och sträcker sig över tusentals kilometer. Det används huvudsakligen för godstransporter, inklusive råvaror som sojabönor, järnmalm och jordbruksprodukter, medan persontrafiken är mer koncentrerad till storstadsområden.

Utmaningar som det brasilianska järnvägssystemet står inför inkluderar eftersatt infrastruktur, åldrande utrustning och konkurrens från andra transportmedel. Dessutom innebär landets omfattande storlek och varierande terräng logistiska utmaningar för järnvägen.

Brasilien har på senare tid satsat på att modernisera och utöka sitt järnvägsnät, med investeringar i nya spår, signalsystem och rullande materiel. Regeringen har också uttryckt intresse för att bygga nya järnvägslinjer för att sammanbinda regioner, främja ekonomin och underlätta handeln.

Implementeringen av RMD:s PMU-sensorer och system i Brasilien är planerad att påbörjas under 2024. Bolagets system passar godstrafik och persontrafik, inklusive tunnelbanor, spårvagnar i städer och höghastighetståg.

Plattformen utgör ett unikt ekosystem av "system i systemet" - ett nätverk av PMU-sensorer som interagerar med varandra, loket, trafikledningen och andra definierade användare för att överföra både inspelad och realtidsdata. Vid akuta händelser vidarebefordras meddelanden till lokföraren via en användarvänlig "dashboard" som kan nås från vilken smart enhet som helst.