4,5 miljoner kronor i stöd till nya Railcenter Hallsberg

Mälartåg vid Hallsberg station den 29 juli 2023. Foto: Wikimedia Commons

För att lösa problemen med förseningar och inställda tågavgångar är det viktigt att förbättra kompetensförsörjningen inom järnvägs- och logistiksektorn. Detta är åsikten hos Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd, som har beslutat att ge 4,5 miljoner kronor i stöd till projektet Railcenter Hallsberg. Projektet genomförs i samarbete med Kumla och Hallsbergs kommuner.

De svenska järnvägarna lider av föråldrade spår och brist på dubbelspår. Dessutom finns det en generell brist på kvalificerad personal inom området, såsom lokförare, signaltekniker och bantekniker. Dessa problem ska nu åtgärdas genom rekrytering av ny arbetskraft.

– Till följd av de investeringar som görs i det svenska järnvägsnätet kommer vi att behöva stärka kompetensförsörjningen inom järnvägs- och logistiksektorn. Det finns förstås flera olika sätt att göra detta på men i det här projektet fokuserar vi på att möta bristen på kompetens samt bristen på övningsanläggningar för studerande genom att etablera ett centrum för utbildning och innovation inom järnväg och logistik, säger Charlotta Englund, ordförande i regional tillväxtnämnd.

– Förhoppningen är att projektet ska stärka den redan i dag starka järnvägs- och logistiknäringen i Hallsberg med omnejd. Vi tror att den offentliga sektorn och det privata näringslivet kan samarbeta för att skapa en regional, och också nationell, mötesplats för aktörer från näringsliv, samhälle och akademi, säger Joakim Carlsson, vice ordförande i regionala tillväxtnämnden.

– Projektet ligger rätt i tiden och det svarar upp mot de verkliga behov som finns redan i dag och som kommer att bli än mer uttalade i framtiden. Företag i branschen, kommunerna i området och utbildningsleverantörer har alla visat stort intresse för initiativet och ser ett tydligt värde i att samverka kring ett utbildnings- och innovationscentrum, säger Bo Rudolfsson, ledamot i regionala tillväxtnämnden.

Projektet ska starta den 1 september 2024 för att därefter pågå i tre år.