Utvecklingsprojekt i Västerbotten beviljas medel om 64,7 MKR

Norrbotniabanan är en 27 mil ny järnväg mellan Umeå och Luleå. I Umeå kommun planeras resecentrum i centrala Umeå samt en regionaltågsstation i Sävar. Bild : Trafikverket

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om att bevilja projektmedel om 64,7 miljoner kronor till flera utvecklingsprojekt i Västerbotten bland annat ett projekt gällande ett nätverk med kunskap rörande logistik och noder inom Norrbotniabanan.

Region Västerbotten har beslutat att tilldela 64,7 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i regionen. Under ett sammanträde den 8 maj godkände Regionala utvecklingsnämnden 22 ärenden, varav 19 beviljades. Totalt tilldelades 59,3 miljoner kronor direkt av nämnden, med ytterligare 5,4 miljoner kronor beviljade genom delegation. Det sammanlagda beloppet uppgick därmed till 64,7 miljoner kronor.

– Många projekt som beviljades medel idag kommer att ha en viktig del i den gröna samhällsomvandling som vi i Västerbotten leder, säger Rickard Carstedt, ordförande Regionala utvecklingsnämnden.

Totalt sett inkom 54 projektansökningar. 12 av dem har återtagits under beredningen och beslut fattades således i 42 ärenden under RUN eller på delegation.

– Vi förslår alltså bifall på 34 ärenden av dessa vilket är en beviljandegrad på 63 % av inkomna ansökningar, säger Nils Enwald.

– Genom att bevilja regionala utvecklingsmedel till ansökningar hos EU-fonderna så växlar vi också upp den regionala finansieringen ytterligare och mer medel tillfaller projekt som bedrivs för Västerbottens utveckling, säger Rickard Carstedt.

b
Bild av det tidigare pålningsarbetet för Norrbotniabanan i Sävar. Foto: Trafikverket

Två av de projekt som beviljades medel:

  • Norrbotniabanan 2024-2028:

    Förberedelser inför trafikstarten mellan Umeå och Dåva i Skellefteå kommun, genomfört av Norrbotniabanegruppen. Projektet fokuserar på att etablera ett kunskapsnätverk inom logistik och järnvägsknutar för att samordna behov och åtgärder inför trafikstarten. Genom planering och kommunikation är målet att maximera Norrbotniabanans nytta vid varje etapps trafikstart. Därigenom bidrar man till att säkra hela Norrbotniabanans genomförande samt stödja omställningen i norra Sverige.
     

  • Förnybart 2030 i Övre Norrland: 

    Ett samarbetsprojekt mellan BioFuel Region, Energikontor Norr, Storumans kommun och Umeå kommun. Målet är att förbättra förutsättningarna för offentliga organisationer och företag att tackla utmaningarna med övergången till förnybara drivmedel genom ökad kompetens och samarbete.

Källa: Region Västerbotten/Trafikverket