Arbetet med att installera ERTMS mellan Borlänge och Malung är igång

Sveriges nya signalsystem ERTMS installeras mellan Borlänge och Malung. Foto: Trafikverket

Det dags för järnvägssträckan mellan Borlänge och Malung, i Dalarna, att få en moderniserad och digitaliserad järnväg. Sträckan ska få det nya signalsystemet ERTMS och nu påbörjas projektet som beräknas bli klart till årsskiftet 2025/2026.

Arbetet längs sträckan kommer att genomföras i flera steg, med start under våren 2024 och beräknad avslutning vid årsskiftet 2025/2026. Det omfattar installation av kablar och placering av nya skåp längs järnvägen, främst på mark som tillhör Trafikverket.

Trafikverket fortsätter att driva moderniserings- och digitaliseringsprojekt för Sveriges järnvägssystem, med fokus på implementeringen av det avancerade signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System). Införandet av ERTMS förväntas förbättra tågens punktlighet och förenkla underhållsprocessen. På lång sikt förväntas det också underlätta internationell tågtrafik mellan olika länder i Europa.

Källa: Trafikverket