Danmark: Lollands nya järnvägsspår tar form

Arbetet på spåret inleds under sommaren och spårsvängarna ska börja installeras i sen sommar eller tidig höst. Foto: Banedanmark

Som en del av det omfattande infrastrukturprojektet Ringsted-Femern Banen, har Banedanmark initierat läggandet av 32 kilometer dubbelspår på Lolland, en vital förbindelse mellan Danmark och resten av Europa.

Med projektstart i slutet av mars, är visionen att slutföra spårläggningen innan årets slut, och därmed förbereda för framtida elektrifiering och digitalisering. Banedanmark har tagit emot massiva leveranser av material, inklusive ca 80 000 slipers och över 11 000 kubikmeter makadam, samt nio spårsvängar. Även 124 000 meter räls som transporteras med tåg på natten för att minimera störningar är en del av den logistiska planen.

Godkänd för snabba ryck

Den nya järnvägssträckan är avsedd för höga hastigheter och svellerna som används är godkända för upp till 200 km/h. Projektet inkluderar även installation av 18 nya spårsvängar som kommer att lyftas på plats med kran. Dessa spårsvängar kommer att levereras till byggarbetsplatserna utmed sträckan och lyftas på plats med kran. Transporterna av stora leveranser, såsom sveller och spårsvängar, till byggarbetsplatserna kommer att utföras med stora lastbilar.

Avgörande för Femern-tunnel

Denna bansträckning är avgörande för att förbereda för öppnandet av Femern-tunneln, som när den står klar, kommer att möjliggöra tågtrafik på sträckningen.

Källa: Banedanmark