Förnyad rälsstrategi mellan Tyskland och Italien ökar hållbarheten i transportsektorn

Genom denna infrastrukturintensiva åtgärd sätter Mercitalia Logistics och Amazon en ny standard för hållbar logistik och förebådar framtida innovationer i branschen. Foto: Mercitalia Logistics

Italienska Mercitalia Logistics, del av FS Italiane Groups logistikdivision, har i samarbete med Amazon tagit ett viktigt kliv för att effektivisera godstransporter mellan Tyskland och Italien. Genom avtalet kommer godståg att bli ett starkare inslag i transportnätet, med syfte att minska vägtrafik och koldioxidutsläpp.

I en tid där hållbarhet står högt på agendan, bidrar denna satsning till en minskning av både trafikstockningar och miljöbelastning. Med femton veckovisa tågavgångar som binder samman de tyska och italienska logistikcentrumen, har Mercitalia Logistics och Amazon en potential att reducera upp till 9,000 ton koldioxidutsläpp årligen. Detta genom att omdirigera godstransport från lastbilstrafik till järnväg.

Avancerad teknologi

Denna förändring reflekterar inte bara en ambition om en grönare logistiksektor utan är också i linje med Europeiska järnvägsfraktsektorns mål om att nå 30 procent modal andel för järnvägen fram till 2030. Mercitalia Logistics vd, Sabrina De Filippis, lyfter fram hur deras strategi går hand i hand med avancerad teknologi för att stödja hållbara transportmetoder utan att kompromissa med servicekvaliteten.

För Amazon innebär samarbetet en möjlighet att optimera sina lagerprocesser, minska leveranstider och förbättra kundupplevelsen. Lorenzos Barbo, ansvarig för Amazon Logistics i Italien, betonar hur Italiens geografiska form gynnar intermodala tåglösningar, vilket harmoniserar med företagets strävan efter effektiva och miljövänliga leveransmetoder.

Ny standard

De tysk-italienska rutterna Duisburg-Pomezia och Herne-Verona är avgörande för FS Groups logistiknätverk, och skapar en livsviktig förbindelse med ny standard mellan de tyska logistikknutpunkterna och Nord- och Centralitalien.

Källa: Mercitalia Logistics