Grönt ljus för den dubbelspåriga järnvägen Långsjön-Sillekrog

Den första järnvägsplanen för den dubbelspåriga järnvägen har vunnit laga kraft. Foto: Hans Berggren

Beslutet om järnvägsplanen för sträckan Långsjön-Sillekrog i Trosa kommun har nyligen vunnit laga kraft. Detta innebär att det nu finns tillstånd att fortsätta förberedelserna inför byggandet längs sträckan.

Nyligen tog regeringen beslut angående den överklagade järnvägsplanen för sträckan Långsjön-Sillekrog i Trosa kommun. Beslutet innebär att järnvägsplanen nu har juridiskt bindande kraft.

– Järnvägsplanen beskriver var järnvägen ska ligga, hur den ska byggas och vilken mark som behövs. Att järnvägsplanen vunnit laga kraft innebär att vi nu har rätt att ta marken i anspråk och utforma järnvägen i enlighet med planen. Det är en viktig milstolpe i projektet, säger Linda Abrahamsson, projektledare.

– Att den första järnvägsplanen för den dubbelspåriga järnvägen Ostlänken har vunnit laga kraft är ett viktigt steg i den största satsningen på svensk järnväg i modern tid. Det är resultatet av flera års arbete där många medarbetare gjort ett fantastiskt jobb. Nu fortsätter vi att fokusera på våra resterande järnvägsplaner inom Ostlänken och hoppas att flera järnvägsplaner blir fastställda och vinner laga kraft, vilket är förutsättningsskapande för att kunna sätta spaden i marken, säger Magnus Sjöberg, programchef.

Nu återstår mycket arbete innan byggandet kan påbörjas på sträckan mellan Långsjön och Sillekrog. Beslutet markerar dock en viktig milstolpe och ger grönt ljus för att gå vidare med tillstånd och förberedande arbeten inför byggnationen. Med beslutet om laga kraft har även myndigheten befogenhet och skyldighet att lösa in de fastigheter som påverkas av järnvägen. Planeringen för Ostlänken genomförs stegvis med start norrifrån där planeringen har kommit längst. Samtidigt fortsätter planläggningen av de södra sträckorna i Norrköping och Linköping.

Bakgrund

Ostlänken utgör en ny 16 mil lång järnväg mellan Järna och Linköping med syfte att öka tillgängligheten, minska restiderna och förbättra punktligheten för tågtrafiken. I Trosa kommun sträcker sig järnvägen cirka 13 kilometer och består huvudsakligen av tunnel- och brokonstruktioner för att minimera påverkan på kultur- och naturmiljöer. Den längsta tunneln blir cirka fyra kilometer lång och passerar under Tullgarns naturområde, medan den längsta bron blir cirka 1,7 kilometer och går över Trosaåns dalgång.

I samarbete med Trosa kommun planeras även ett nytt resecentrum i Vagnhärad med fokus på tillgängliga plattformar, tak och säkra plattformsanslutningar. Detaljplanen för resecentrumet omfattar stationsbyggnad, bussterminal, parkering för bil och cykel samt uppställningsplatser för taxi och andra fordon.

Källa: Trafikverket