Peab tar hem uppdraget för att bygga Västlänkens deletapp Haga-Rosenlund i Göteborg

Uppdraget innebär att Peab ska bygga en del av den underjordiska pendeltågsstationen. Illustrationer: Gottlieb Paludan Architects, AFRY och ABAKO arkitektkontor AB

Peab har blivit tilldelade uppdraget att konstruera en del av Västlänkens sträcka mellan Haga och Rosenlund i Göteborg. Uppdragsgivaren är Trafikverket och kontraktsvärdet förväntas ligga på 1,5 miljarder svenska kronor.

Deletappen Haga av Västlänken är indelad i fyra byggentreprenader samt en installationsentreprenad. Peab har nu tilldelats den första byggentreprenaden, Rosenlund, som anses vara ett av de mest utmanande anläggningsprojekten i Sverige. Uppdraget innebär att företaget ska bygga en del av den underjordiska pendeltågsstationen över en sträcka på cirka 250 meter. Dessutom ligger byggentreprenaden mitt i Haga, vilket innebär att stor hänsyn måste tas till omgivningen.

b
Den nya, underjordiska tågstationen kommer att ha tre uppgångar. Illustration: Gottlieb Paludan Architects, AFRY och ABAKO arkitektkontor AB

– Att vi har fått uppdraget att bygga deletapp Haga-Rosenlund är mycket glädjande och visar att Peab och vår organisation är konkurrenskraftig för projekt av den här storleken. Haga-Rosenlund är en viktig knutpunkt i Göteborgs kollektivtrafiknät och stationen kommer att bidra till ökad tillgänglighet i området, säger Berth Larsson, regionchef på Peab.

Den nya underjordiska tågstationen kommer att ha tre ingångar och byggas med flera plattformar för fyra spår. Dessutom kommer det att finnas en mellanvåning i norr med plats för cykelparkering samt en mellanvåning i söder som ansluter till Handelshögskolan.
 

b
Stationen kommer att ha tre uppgångar och byggas i flera plattformar, med fyra spår, en mellanplan. Illustration: Gottlieb Paludan Architects, AFRY och ABAKO arkitektkontor AB

– Vi har stor kännedom om de stora uppdragen i Göteborgsområdet och det är en stor fördel för oss att jobba lokalt. Vi är vana att jobba i områden med hög belastning av trafik och pågående verksamheter och vi tar alltid hänsyn till tredjeman och omgivning. Vi har höga krav på kvalitet, säkerhet och miljö i alla våra projekt, fortsätter Berth Larsson.

Uppdraget är en utförandeentreprenad med omgående start och projektet beräknas vara färdigställt 2029.

Projektet orderanmäldes i det första kvartalet 2024.

b
Den nya tågstationen är en del av Västlänkens deletapp Haga-Rosenlund. Illustration: Gottlieb Paludan Architects, AFRY och ABAKO arkitektkontor AB
b
Illustration: Gottlieb Paludan Architects, AFRY och ABAKO arkitektkontor AB