Regeringen överväger miljardlån till inlandsbanan

Överhogdal, inlandsbanan. Foto: Wikimedia Commons

Enligt nya beräkningar skulle en fullständig renovering av Inlandsbanan kosta 11,5 miljarder kronor. Regeringen överväger nu om staten bör ingripa med finansiellt stöd, skriver tidningen Nordsverige.

Detta kommer efter Moderaternas vallöfte att säkra lån för banans upprustning, vilket fortfarande är en öppen fråga enligt Otto Nilsson, vd för Inlandsbanan AB, enligt tidningen.

Inlandsbanan AB har försökt integrera en satsning på banans upprustning i den nationella infrastrukturplanen, men det har visat sig utmanande att få tillgång till medel från denna plan. Därför har de föreslagit att staten garanterar lån istället. En fullständig upprustning beräknas idag kosta 11,5 miljarder kronor och skulle möjliggöra för godståg att köra i 100 kilometer per timme och för potentiell passagerartrafik att nå hastigheter på upp till 130 kilometer per timme, skriver Nordsverige.

Regeringen gav i december 2023 Trafikverket i uppdrag att utvärdera förutsättningarna för att omförhandla avtalet mellan staten och Inlandsbanan AB. Detta uppdrag inkluderar att analysera konsekvenser, kostnader och finansieringsförslag för föreslagna åtgärder. Regeringen betonar Inlandsbanans roll för redundans i trafiksystemet, särskilt vid Norra Stambanans avbrott, samt dess betydelse för totalförsvaret och den pågående strukturomvandlingen i norra Sverige.

Källa: Nordsverige