Finland ökar konkurrensen inom tågtrafiken – nya möjligheter för kommuner och regioner

Rangerbangård i Finland. Foto: VR, HKi Kredit: J.Kuva

Finlands regering under statsminister Petteri Orpo tar steg för att öka konkurrensen inom persontågtrafiken. Genom ett nytt lagstiftningsprojekt, som initierats av Kommunikationsministeriet, ska kommuner, samkommuner och regioner få möjlighet att själva ordna upphandlad tågtrafik.

Detta markerar en betydande förändring i hur tågtrafiken organiseras i Finland och syftar till att göra marknaden mer konkurrensutsatt och tillgänglig.

Öppnar upp

I dagsläget är det Kommunikationsministeriet och samkommunen Helsingforsregionens trafik som ansvarar för upphandlingen av tågtrafiken i Finland. Med det nya lagstiftningsprojektet förtydligas dock reglerna kring vilka som kan vara behöriga myndigheter för järnvägstrafiken, vilket öppnar upp för att kommuner, samkommuner och regioner kan ta ett större ansvar inom detta område.

Letar efter lösningar

En viktig del av projektet är att utreda vilken myndighet som bör ta över ansvaret för upphandlingen av persontågtrafik från Kommunikationsministeriet. Detta innebär att man letar efter mer lämpliga lösningar för att organisera tågtrafiken på ett sätt som bättre speglar lokala och regionala behov och förutsättningar.

Genom att omorganisera den regionala persontågtrafiken och se över upphandlingsförfarandena, siktar regeringen på att skapa en mer konkurrensneutral och fungerande marknad för spårtrafik. Målet är att göra det lättare för nya aktörer att komma in på marknaden och erbjuda tågtjänster, vilket i sin tur kan leda till bättre och mer varierat utbud för passagerarna.

Ett viktigt steg

Spårtrafiken spelar en viktig roll för både person- och godstransporter i Finland och är avgörande för landets försörjningsberedskap. Med tanke på att spårtrafiksmarknaden i Finland idag är relativt koncentrerad och konkurrensen begränsad jämfört med många andra västeuropeiska länder, representerar detta lagstiftningsprojekt ett viktigt steg mot en mer dynamisk och konkurrenskraftig framtid för tågtrafiken i Finland.

Källa: Finlands Kommunikationsministerium