Framtiden osäker för Alstoms anläggning i Derby – tusentals jobb hotade

Alstoms tillverkningsanläggning i brittiska Derby. Foto: Alstom/Bombardier

Alstoms produktionsanläggning i Derby, England, står inför osäkerhet med en potentiell produktionstopp och risk för upp till 3 000 arbetstillfällen. Anledningen är en avsevärd försening i starten av nya tågprojekt för höghastighetslinjen HS2, vilket lett till att nuvarande arbetsbelastning avtagit. Över 1 300 anställda vid Derby-anläggningen har redan varnats om möjliga uppsägningar.

Nick Crossfield, VD för Alstom UK, har uttalat sig om den kritiska situationen vid Litchurch Lane-fabriken och dess betydelse för den nationella leveranskedjan. En eventuell nedläggning skulle ha stora konsekvenser, inte bara för Derby utan även för den brittiska tillverkningsindustrin.

- Mellan nu och maj till juni kommer vi att ha minimalt med aktiviteter i ett av Alstoms största verk globalt, sade Crossfield, och betonade att Derby-anläggningen bidrar till att upprätthålla ytterligare 12 000 till 15 000 jobb i den nationella leveranskedjan.

Uttryckte oro

För att uppmärksamma situationen besökte företrädare för Alstom och Derbys stadsråd London i december för att diskutera den potentiella nedläggningen med regeringstjänstemän.

Baggy Shanker, ordförande för Derbys stadsråd, har uttryckt oro över situationen. "De produktionshallar jag sett blir allt tommare, och även lagren med tillverkningskomponenter töms långsamt. Om vi förlorar dessa faciliteter, ser jag ingen möjlighet att återuppta produktionen här," förklarade Shanker.

Trots ansträngningar

Lokalpolitiker har också uttryckt stor oro för utvecklingen. Situationen kommer i en tid då Alstom står inför lanseringen av "Adessia", en toppmodern produktionsplattform för lokaltåg, inklusive batteri- och vätgasdrivna tåg, avsedda att ersätta de "Aventra"-tåg som tillverkas i Derby för olika järnvägsnät, inklusive Elizabeth Line och Overground-nätet i London, South Western Railway och West Midlands Railway.

Trots Alstoms ansträngningar att få garantier från transportdepartementet (DfT) har inga konkreta åtaganden gjorts angående framtida projekt i Derby, vilket förstärker osäkerheten kring anläggningens framtid.

Källa: Lok-report/ Alstom