Ny prognos för trafikstart på Malmbanan

Trafikverket har påbörjat arbetet med att byta ut sliprar och reparera signal- och elanläggningar på den 1,5 kilometer långa järnvägssträckan. Foto: Arkivbild

Trafikverket har nu genomfört en översyn av den sträcka som drabbades av urspårningen den 24 februari norr om Vassijaure. Nu kan Trafikverket ge en uppskattning av när trafiken kan återupptas.

– Nu har vi fått en bra bild över de skador som uppstod vid urspårningen, återställningsarbetena har startat och vi kommer att jobba intensivt hela helgen. Med erfarenheter från den tidigare urspårningen så är vädret den största osäkerhetsfaktorn men väderprognosen ser bra ut för de kommande dagarna. Därför har vi nu satt en prognos om att trafikstart kan ske den 7 mars klockan 16:00, säger Simon Sunna, sektionschef järnväg, Trafikverket.

Under förmiddagen den 1 mars fick Trafikverket tillstånd att påbörja återställningsarbetet på hela sträckan. Det rör sig om 1,5 kilometer spår där de bland annat påbörjat utbyte av sliprar och reparation av signal och elanläggning. Bergningen av de oskadade vagnarna är avslutad. Bansträckan mellan Björnfjell och Vassijaure har blivit snöröjd med hjälp av Banverket för att kunna dra vagnarna norrut till Narvik förbi olycksplatsen. Bergningsarbetet har utförts med hjälp av en kran men har påverkats av hård snö, och förväntas vara färdigt inom kort.

"Innan trafiken släpps på kommer anläggningen att testas genom att ett lastat malmtåg får köra sträckan, samt att vi gör avsyningar av spåranläggningen", säger Simon Sunna, sektionschef för järnväg på Trafikverket.

Trafikverket kommer att dagligen genomföra inspektioner av både detta spårområde och platsen där urspårningen inträffade före jul. På båda sträckorna gäller fortfarande reducerad hastighet och persontrafiken kommer inte att tillåtas än.

Sammanfattning

En tågurspårning inträffade på kvällen den 24 februari mellan Katterjokk och Vassijaure, norr om den plats där en tidigare urspårning ägde rum i december. Skador har konstaterats på sliprar, kontaktledning och signalteknik. Orsaken till urspårningen är ännu okänd, och både Trafikverket och Statens Haverikommission utreder händelsen. Trots detta har tågtrafiken kunnat fortsätta på sträckan mellan Luleå och Björkliden under utredningsperioden.

Källa:Trafikverket