Bråket om spårvägstrafiken över Lilla Lidingöbron äntligen över

Lidingö stad och SL har länge varit oense om flera saker. Foto: hanlin sun/unsplash

SL och Lidingö stad har kommit överens om de åtgärder som behövs innan spårvagnstrafiken kan börja på Lilla Lidingöbron. Om allt går enligt plan kan trafiken starta den 28 maj.

Under en längre tid har det varit en nära dialog mellan Lidingö stad och SL, särskilt angående den elektriska infrastrukturen där åsikterna tidigare varit delade. Nu har parterna enats om vilka specifika åtgärder som behöver genomföras, vem som ska ansvara för dem och hur kostnaderna ska fördelas.

– SL och Lidingö stad är angelägna om att få igång trafiken så fort som möjligt och det är bra att vi nu kommit överens om en gemensam väg framåt, säger David Lagneholm, förvaltningschef för trafikförvaltningen och VD för SL.

Vissa av åtgärderna kommer att genomföras av Lidingö stad, andra av SL.

– Det är mycket glädjande att vi har enats om en väg framåt och har ett datum för trafikstart. Nu ser vi fram emot att spårvagnstrafiken ska börja gå igen hela vägen mellan Ropsten och Gåshaga, säger Daniel Broman, stadsdirektör.