DB Cargos ekonomiska kris: EU-kommissionen tappar tålamodet

Tyskt godståg på väg. Foto: Deutsche Bahn Cargo

Trots årliga löften från Deutsche Bahn om en snar vändning i godstrafiken, fortsätter deras dotterbolag DB Cargo att rapportera stora förluster.

För 2023 förväntas bolaget redovisa en förlust på nästan en halv miljard euro. Denna ekonomiska svacka har lett till att EU-Kommissionen inlett en utredning om möjlig konkurrenssnedvridning, då Deutsche Bahn år efter år täckt upp för DB Cargos förluster.

Misslyckande

Med 2500 lok och 80 000 godsvagnar är DB Cargo Europas största godsbolag, men de upprepade försöken att vända trenden, inklusive ett saneringsplan förra året, har misslyckats.

Nu kan EU-Kommissionens ökade press leda till dramatiska åtgärder för DB Cargo.

Källa: Handelsblatt