Infrakraft utsedd som entreprenör för Uppsala planskilda korsningar

Arbetena beräknas vara klara och vägarna öppna för trafik 2027. Foto: Trafikverket

Nyligen meddelades det att Infrakraft har utsetts som entreprenör för projektet med planskilda korsningar i Uppsala, närmare bestämt vid S:t Persgatan och S:t Olofsgatan.

Arbetet, som beräknas påbörjas senare i vår, kommer att inledas med detaljplanering i samarbete med Infrakraft. Förberedande arbeten kommer att genomföras för att säkerställa en smidig byggstart. Entreprenören kommer att etablera sig på delar av Österplan.

Planen innefattar även att stänga av plankorsningarna till hösten för att påbörja arbetet med de planerade tunnlarna. Detta steg förväntas inte bara förbättra trafikflödet utan även öka trafiksäkerheten i Uppsala avsevärt.

Arbetena förväntas vara färdiga och vägarna öppna för trafik senast 2027.

Källa: Trafikverket