Mälardalstrafik bryter kontraktet med MTR i förtid

Ett fortsatt samarbete med MTR var inte var möjligt för Mälardalstrafik. Foto: Stina Wickenberg

Mälartågen har länge varit plågade av utbredda problem och nu, efter en överenskommelse mellan Mälardalstrafik och MTR Mälartåg, tar ett nytt bolag över driften, enligt Södermanlands Nyheter. 

Katarina Myrberg, pressansvarig på Mälardalstrafik, betonar att åtgärden görs med resenärernas bästa i åtanke.

Mälartågens resenärer länge upplevt frustration på grund av återkommande förseningar och inställda tåg, ofta relaterat till brist på personal. Mia Rolandsdotter från Nyköping framför sina förhoppningar om förbättringar, särskilt avseende punktligheten och tillgången på kvalificerad personal. Hanna Öhman, en annan Mälartågsresenär som också har delat sina åsikter med Södermanlands Nyheter, delar liknande förhoppningar om förbättringar i framtiden.

MTR tog över driften av Mälartågen under vintern 2021, som ett resultat av tidigare problem med försenade och inställda tåg från föregående operatör, SJ. Sedan dess har problemen fortsatt, vilket resulterat i höga böter för MTR och en plötslig vd-byte i oktober 2022 efter 15 problemfyllda månader.

Mot bakgrund av dessa utmaningar inleddes en utvärdering av alternativ redan under hösten 2023. Det konstaterades att fortsatt samarbete med MTR inte var möjligt, vilket ledde till att avtalet avbröts genom en nödupphandling. Kollektivtrafikföretaget Transdev tog över driften från den 16 juni med ett nödavtal som sträcker sig över två år.

Enligt Södermanlands Nyheter innebär detta en närmare samverkan mellan Mälardalstrafik och Transdev för att minimera påverkan på resenärerna.