SL:s tunnelbanevagnar renoverade för 1,4 miljarder

De nya vagnarna har säten längs tågets långsida, fler ledstänger och nytt tyg på stolarna. Foto: SL

Nu har SL renoverat samtliga C20 tunnelbanevagnar med ny inredning och modern teknik. Renoveringsprojektet av de 270 C20-vagnarna inleddes 2018, och de första uppgraderade vagnarna började trafikeras i november 2020.

Kostnaden för denna modernisering uppgick till 1,4 miljarder kronor, och arbetet utfördes i Västerås. SL valde att modernisera C20-vagnarna på grund av deras pålitlighet och tekniska livslängd på minst 30 år. Detta är, enligt SL, en ekonomiskt och miljövänlig metod för att upprätthålla tågens höga kvalitet.

De förbättrade vagnarna har fått sittplatser längs långsidorna, fler handtag och ny klädsel på stolarna. Vidare har utrymmet för barnvagnar och rullstolar ökats, tillsammans med ökad synlighet av trygghetskameror för att förbättra säkerheten. En annan förbättring är den tydligare trafikinformationen, med nya bildskärmar som visar nästa station, slutdestination, anslutningar och eventuella störningar.

b
Nu finns det större utrymmen för barnvagnar och rullstolar samt fler synliga trygghetskameror för ökad trygghet. Foto: SL