Nytt uppställningsspår i Lärje för cirka 392 MSEK

Planen är att Lärje uppställningsspår ska projektstarta under första kvartalet 2024. Foto: kote puerto unsplash

Trafikverket har tilldelat Peab Sverige AB uppdraget att konstruera nya uppställningsspår för lokal- och regionaltåg i Lärje, norr om Göteborg. Kontraktssumman uppgår till cirka 392 miljoner kronor.

Lärje uppställningsspår planeras starta sitt bygge under första kvartalet 2024 för att hantera den ökande tågtrafiken i regionen. Den första etappen omfattar 2000 meter spår för tåguppställning med ankomst- och utdragsspår samt åtta uppställningsspår. Projektet, en totalentreprenad, förväntas pågå från februari 2024 till sommaren 2027. 

Projektet är en viktig del av Trafikverkets satsning på att förbättra och utöka järnvägsinfrastrukturen i Sverige. Det förväntas öka kapaciteten och effektiviteten för tågtrafiken samt förbättra tillgängligheten för resenärer. 

Källa: Trafikverket