Norge investerar 710 miljoner euro i järnvägsmodernisering

Signaltekniska arbeten utfördes nyligen på Kongsbergs station. Detta ledde till en enklare och effektivare körning av tågen från Sørlandsbanen till och från Numedalsbanen. Samtidigt förnyades virkesterminalen på Flesberg och banans trafiksäkerhetssystem uppgraderades. Fot0: Norges Järnvägsdirektorat

I ett ambitiöst projekt för att modernisera Bergensbanan investerar Norge 1,9 miljarder NOK i ett nytt strömförsörjningssystem. Detta är en del av en större satsning där Bane NOR planerar att lägga totalt 8 miljarder NOK (710 miljoner euro) på underhåll och förnyelse fram till 2024.

Den norska järnvägen, som kämpar med omfattande underhållsbehov, har lett till förseningar och inställda avgångar. Med denna storskaliga finansiering siktar Bane NOR på att förbättra punktligheten och stärka järnvägens infrastruktur.

Ett av de största projekten innebär en uppgradering av strömförsörjningssystemet längs Bergenlinjen mellan Hønefoss och Haugastøl, med start detta år. Det nuvarande systemet, som varit i drift sedan tidigt 1960-tal, kommer att moderniseras för att säkerställa en stabil strömförsörjning för tågen.

Bättre infrastruktur

Detta projekt är inte bara en investering i bättre infrastruktur utan öppnar även upp för mer godstrafik mellan Norges två största städer, vilket bidrar till mer klimatvänlig transport. Dessutom väntas underhållskostnaderna för strömförsörjningen minska avsevärt.

Arbetet är uppdelat i två kontrakt, där NRC Norge AS och Nettpartner AS, genom sitt gemensamma bolag Bergensbanen JV ANS, ansvarar för sträckan Hønefoss-Nesbyen, och Baneservice AS för sträckan Nesbyen-Haugastøl.

Skador efter jordskred

Det övergripande målet med investeringen är att stärka och effektivisera järnvägssystemet i Norge, från Eidsvoll i söder till Bodø i norr. Specifika åtgärder inkluderar förnyelse av spår, växlar och sanering av Trondheims S-station, byggnation av dräneringssystem för att förebygga översvämningar och jordskred, samt för förbättra säkerhetssystemen längs banan.

Thor Gjermund Eriksen, VD för Bane NOR, betonar att även om det inte finns några snabba lösningar för att förbättra punktligheten i ett åldrande järnvägssystem, är man optimistisk inför framtiden.

- Vi kommer att bli bättre och gradvis stärka tågtrafiken i Norge, säger han.

Med dessa omfattande åtgärder tar Norge ett viktigt steg mot en mer tillförlitlig och effektiv järnvägsinfrastruktur, vilket gynnar både person- och godstrafiken och stödjer en hållbar utveckling.

Källa: BaneNOR