Älvsjö föreslås som plats för ny tunnelbanedepå

Vy från Älvsjö station med Älvsjö skogen vid horisonten. Foto: Stina Wickenberg

Älvsjö industriområde i södra Stockholm, föreslås som den optimala platsen för en ny tunnelbanedepå mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Detta förslag presenteras inför trafiknämndens sammanträde den 20 februari. Placeringen i Älvsjö industriområde minimerar påverkan på människor och miljö samt reducerar intrånget på idrottsytorna vid Älvsjö IP.

Efter en utredning av två alternativ, Västberga industriområde och Älvsjö industriområde, drar förvaltningen slutsatsen att Älvsjö industriområde är det mer fördelaktiga alternativet.

– Jag tycker att förvaltningens förslag till placering av depån är bra. Att depån placeras i Älvsjö industriområde begränsar störningsmoment för människor, både under byggtiden och när depån är klar och ska användas. Det känns bra att vi från politiskt håll inväntat denna helhetsbedömning innan vi fattar beslut om var depån ska läggas, säger trafikregionråd och ordförande i trafiknämnden Anton Fendert.

Arbetet med att utforma depån i Älvsjö industriområde pågår, och under nästa samråd i vår kommer ett mer detaljerat förslag presenteras. Placeringen i Älvsjö industriområde möjliggör att tunnelborrmaskinen kan starta från depåområdet, vilket kan minska behovet av utrymme för en arbetstunnel, en viktig faktor särskilt kring Älvsjö IP. 

– Det här är ett viktigt steg i tunnelbanans utbyggnation från Fridhemsplan till Älvsjö. Tunnelbanan skapar en ny tvärförbindelse och innebär att 48 500 nya bostäder kan byggas samtidigt som T-centralen och röda linjen avlastas. Uppförande av depå och anskaffning av fordon ligger helt på Region Stockholms ansvar i utbyggnationen och jag är glad över att vi nu tar det här steget, säger Jens Sjöström, 1:e vice ordförande Trafiknämnden.

– Det är bra att placeringen av depån möter kommunens utvecklingsplaner och att kommande behov av arbetstunnlar planeras så att de får minsta möjliga påverkan på idrottsplatsen. Älvsjö IP är viktig för barn och ungas möjlighet till rörelse och hälsa i vardagen, säger Michaela Haga gruppledare för Centerpartiet i Trafiknämnden.