Fortsatt positiv resultatutveckling för Infranord

Snöröjning. Foto: Infranord

Infranord, ledande inom infrastrukturbranschen, har nyligen släppt sin bokslutskommuniké för januari till december 2023 och rapporterar på en positiv trend. Under det fjärde kvartalet fortsatte företaget att stärka sin ställning, och året som helhet visade på imponerande siffror.

Fjärde Kvartalet: Framsteg och Tillväxt

Orderingången under oktober till december steg till 903 MSEK jämfört och nettoomsättningen ökade till 1 550 MSEK. Rörelseresultatet för perioden ökade till 44 MSEK, och periodens resultat steg till 34 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 15 MSEK, vilket återspeglar en stabil ekonomisk prestation.

Helåret 2023: Rekordhög Nettoomsättning och Framgångar

Infranord rapporterade en rekordhög nettoomsättning på 5 200 MSEK för hela 2023, vilket markerar en betydande ökning jämfört med föregående år. Orderingången för året nådde 5 888 MSEK, och orderstocken steg till 7 479 MSEK i slutet av perioden. Rörelseresultatet ökade till 175 MSEK, och periodens resultat steg till 130 MSEK.

– Den positiva trenden fortsatte under det fjärde kvartalet och jag kan med stolthet se tillbaka på det gångna året. Infranord hade under 2023 en rekordhög nettoomsättning om 5 200 (4 296) MSEK och mycket stora anbudsframgångar. Samtidigt fortsätter transformationsarbetet inom Infranord med fokus på ökad stabilitet, lönsamhet och tillväxt. Det goda resultatet 2023 är ett kvitto på att arbetet är på rätt väg, men än finns mycket kvar att göra och arbetet fortsätter under kommande år, säger Stefan Gustavsson, vd och koncernchef för Infranord.