40 meter långa balkar transporterades genom stan till tunnelbanans överdäckning

Slussen. Foto: steven erixon/unsplash

Nu har det stora arbetet med att överdäcka tunnelbanan påbörjats. Överdäckningen görs med 34 stålbalkar som väger upp emot 40 ton vardera. Balkarna lyfts på plats med hjälp av en sällsynt mobilkran, som enbart jobbar nattetid.

När nya Södermalmstorg byggs överdäckas en del av tunnelbanan för att skapa en del av torgytan. Överdäckningen görs med 35 stålbalkar. De längsta balkarna är 40 meter långa och väger 40 ton. De korta balkarna är 30 meter långa med en vikt på 30 ton.

Balkarna tillverkas i Finland av svenskt stål. De skeppas till Nynäshamn och fraktas med lastbil till Slussen. De största balkarna anländer tre i taget, på varsin trailer. De mindre balkarna levereras parvis. Leveranserna görs kvällstid för att ha så liten påverkan på trafiken som möjligt. Att transportera så pass stora stålbalkar genom centrala Stockholm kräver både precision och skicklighet. Under transporten stänger man av Söderledstunneln och en del av Hornsgatan.

När balkarna är framme vid Södermalmstorg lyfts de av trailern och läggs inne på arbetsområdet i väntan på att monteras. De kan läggas på sin rätta plats över tunnelbanan först när tågtrafiken står stilla. Det vill säga vardagsnätter mellan kl.01-05. Lyften görs med hjälp av en enorm 500-tons mobilkran, som det enbart finns ett fåtal av i Sverige.

När balkarna lagts på plats fästs de med stag och tvärbalkar. Arbeten med leveranser och lyft av balkar beräknas pågå till november 2023. Sedan påbörjas arbete med bjälklag för torgplanet.

Källa: Stockholms stad