Malmbanans trafikstart skjuts upp ytterligare

Snömängden i området för återställningen gör att prognosen skjuts fram. Foto Trafikverket

Efter urspårningen i Vassijaure försvåras det avslutande arbetet på Malmbanan av betydande snömängder och låga temperaturer. Prognosen för trafikstarten den 8 februari justeras därför ytterligare, meddelar Trafikverket.

– Vi kommer inte att tumma på säkerheten och vi måste ha en godkänd järnvägsanläggning när vi släpper på trafiken. De sista delarna av återställningsarbetet har försvårats på grund av att mycket tid har gått till att röja efter det senaste snöovädret. Vi vill ändå ge så pass bra förvarning som är möjligt i det läge som vi befinner oss i, och därför går vi nu ut och säger att tyvärr kan inte trafiken komma igång den 8 februari. I nuläget återstår en del väderkänsliga detaljer och vi vill därför inte precisera något exakt datum för trafikstart, men vår absoluta förhoppning är det ska kunna ske under nästa vecka, säger Simon Sunna, sektionschef järnväg, Trafikverket.

Källa: Trafikverket